Index och KPI (konsumentprisindex)

En genomgång av begreppen index och KPI (konsumentprisindex).

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Mikael Bondestam. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!