En genomgång av vad procent, promille och ppm är, och hur man kan beräkna dem genom att använda formeln andelen = delen/det hela.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Malin Folin. Vänd dig gärna till henne om du har några frågor!