Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En genomgång av vad en funktion är, hur man använder beteckningen f(x) och hur man kan rita ut funktionen som en graf.

För innehållet i videon svarar YouTube-användaren Matematikvideo. Vänd dig gärna till honom om du har några frågor!