Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Källkritik

Är Magnus Ehingers undervisning en trovärdig källa? Du som skriver en uppsats och använder de här sidorna som källa behöver bedöma om de utgör en trovärdig källa. Här är därför lite information om mig som ansvarar för innehållet på Magnus Ehingers undervisning.

Jag heter alltså Magnus Ehinger och är gymnasielektor i kemi och biologi på gymnasieskolan Spyken i Lund. Min högsta examen är en fil. lic. i Molekylär biofysik från Lunds universitet. Jag har skrivit ett flertal läromedel för biologi, kemi och bioteknik för både gymnasium och universitet/högskola.

De källor jag själv använt mig av för att göra dessa sidor är bland annat, men inte uteslutande:

 • Alberts, B. m.fl. (2014), Molecular Biology of the Cell, New York, USA: Garland Publishing Inc
 • Aldersey-Williams, Hugh (2012), Grundämnenas sällsamma liv: en kulturguide till det periodiska systemet, Stockholm: Norstedts
 • Alic, Margaret (1989), Arvet efter Hypatia, Stockholm: Alfabeta
 • Atkins, P. m.fl. (2014), Atkins’ Physical Chemistry, Oxford: Oxford University Press
 • Berghult, Bo m.fl. (2004), Vattnets kemi, Stockholm: Liber
 • Chemical Heritage Foundation (2016), www.chemheritage.org
 • Dick, J. (2009). ”Clara Immerwahr”. Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (Online ed.). Jewish Women’s Archive.
 • Ekholm m.fl. (2010), Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi, Göteborg: Konvergenta HB
 • Jakobsson, Gunilla (2003), Vardagskemi, Lund: Studentlitteratur
 • Liljeqvist, Björn (2006), Plugga smart och lär dig mer!, Lund: Studentlitteratur
 • Ljung, Johanna (2004), Kroppens kemi, Stockholm: Liber
 • Olsson, Stig (2002), Kemiska mellanslag, Solna: Ekelunds förlag
 • McMurry, J (2011), Organic Chemistry, International Edition, Boston, USA: Brooks Cole Publishing
 • Mortimer, Charles E. (1985), Chemistry, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company
 • Nelson, D. m.fl. (2008), Lehninger Principles of Biochemistry, New York, USA: W.H. Freeman & Co Ltd
 • Nobelstiftelsen (2015), www.nobelprize.org
 • Partington, J. R. (2000), A Short History of Chemistry, New York, NY: Dover Publications
 • Roy, D. m.fl. (2007), Chemical evolution: The mechanism of the formation of adenine under prebiotic conditions, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2007 Oct 30; 104(44): 17272–17277
 • Seager, S. L. m.fl. (2013), Chemistry for today, Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole
 • Sharpe, A. G. (1992), Inorganic Chemistry, Essex, England: Longman Scientific & Technical
 • Stark, J. G. m.fl. (1989), Chemistry Data Book, London: John Murray
 • Tansjö, Levi (2008), Kemihistoriska föreläsningar, Lund: Ingeborg Tansjö m.fl.
 • Thurén, Torsten (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber
 • Vander, Arthur J. et al (1994): Human physiology, New York, NY: McGraw-Hill
 • Vannerberg, Nils-Gösta m.fl. (2004), Skogens kemi, Stockholm: Liber

Om dessa sidor

Om dessa sidor

Varför?

Det finns flera anledningar till att jag valt att göra dessa sidor. Den främsta är, att jag, för mitt eget höga välbefinnande, vill sortera mina dokument och lektionsförberedelser och samla dem på ett smidigt sätt. Som en trevlig spin-off-effekt kan du elev kolla in de lektioner du missat eller kolla aktuella grejer i just din kurs. Eller så kan du lärare låta dig inspireras av mina dokument (glöm dock inte att det mesta av materialet är copyright av mig, se sidan om copyright).

Hur?

Sidan görs för närvarande med hjälp av Joomla! CMS. Grafik som jag har gjort själv har jag antingen ritat för hand och scannat in eller gjort med hjälp av OpenOffice/Draw, PowerPoint, Keynote eller the GIMP.

Hur jag gör videogenomgångarna beskriver jag mer utförligt på den här sidan: Min egen uppställning.

När?

Den första versionen av sidan dök upp på http://www.df.lth.se/~mehinger/undervisning den 24 juli 2001. Sidorna uppdateras dock kontinuerligt.

Om Magnus Ehinger

Skaparen av dessa sidor kan ju behöva en närmare presentation. Därför rekommenderar jag starkt ett beskök på www.ehinger.nu för den intresserade. Vi ses på nätet! 😊

Välkommen!

Välkommen!

Detta är sidorna för dig som är elev på Spyken i Lund som har Magnus Ehinger som lärare, och som antingen vill ha hjälp med dina studier eller helt enkelt vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på lektionerna.

Men det är också sidorna för dig som är elev någon annanstans i världen, och som vill hitta en bild att krydda din rapport med, andra förklaringar än de som din lärare eller din lärobok ger eller prov och övningar att träna dig på. På samma sätt är sidorna till för dig som är lärare, och vill finna inspiration och material till dina egna lektioner.

Vad finns det här?

Här finns föreläsningsanteckningar som du kan ladda ner om du inte kunde gå på en viss lektion. Här finns bilder, länkar, gamla prov och instuderingsfrågor som har med ämnet att göra. Och här finns mycket annat smått och gott pyssel för dig som är intresserad.

Dokumentformat

Alla dokumenten är sparade i HTML- eller PDF-format. Gratis PDF-läsare kan du hämta här. Glöm dock inte bort att de flesta dokumenten är copyright av ME undervisning AB & Magnus Ehinger, se sidan om copyright.

Copyright

copyrightCopyright

Legalt om dessa sidor, och de dokument som finns häri

CC BY-NC-SA Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2020 alla filer och bibliotek (utom de flesta bilder) under https://ehinger.nu/undervisning/. Detta material är licensierat under licensen Creative Commons – Erkännande - Icke-kommersiell - Dela lika (internationell) v4.0 eller senare. Distribution av detta arbete eller avledningar av detta arbete i någon standard (pappers-) bokform är förbjuden såvida inte tillstånd först erhållits av copyrightinnehavaren.

CC BY-NC-SA Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2020 all files and directories (except most images) below https://ehinger.nu/undervisning/. This material is licensed under the Creative Commons – Attribution - Noncommercial - Share Alike (international) license v4.0 or later. Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.

Vad betyder detta på ren svenska?

Det betyder ungefär att du får lov att titta på och skriva ut, men inte mångfaldiga, de sidor och dokument och bilder som jag är upphovsman till. Du får också lov att kopiera (elektroniskt) och ändra i dem så länge som du följer föreskrifterna i licensen. Det innebär bl.a. att du måste ange att det är ett modifierat dokument, vem som är originalförfattare (Magnus Ehinger) och var man kan få tag på originaldokumentet (på https://ehinger.nu/undervisning).

De bilder som jag inte har gjort själv är inbäddade för att inte bryta mot den ursprungliga copyrighten. Det framgår för varje bild var originalet finns att hämta, och vilken kreativ licens den är publicerad under.

Kontakta mig

Det finns flera sätt att komma i kontakt med Magnus Ehinger, skaparen av den här sajten.

Ring helst inte. Om du behöver hjälp med kemin eller biologin är det mycket bättre att du kontaktar mig på något av sätten ovan, för då kan jag i lugn och ro fundera ut ett bra svar på din fråga! 😊

Också intressant: