Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Pedagogiska resurser på nätet

Jag har delat in resurserna dels efter vilken kurs jag tycker att de passar i (kursspecifika resurser), och dels efter om de är av mer allmän karaktär, och alltså kan användas i vilken kurs som helst.

Klicka vidare för att komma till de kursspecifika resurserna. De allmänna resurserna finns längre ned på den här sidan.

pedagogiska-resurser-pa-natet
Biologi 1
pedagogiska resurser pa natet
Biologi 2
pedagogiska resurser pa natet
Bioteknik
pedagogiska resurser pa natet
Forsknings-
metodik
Pedagogiska resurser på nätet
Kemi 1
pedagogiska resurser pa natet
Kemi 2
pedagogiska resurser pa natet
Life Science
pedagogiska resurser pa natet
Mikro-
biologi
pedagogiska resurser pa natet
Naturkun-
skap A
information
Gymnasie-
arbete
   

Tips: Har du en fråga? Fråga Wolfram|Alpha!

wa-logoWolfram|Alpha Vad är detta? Wolfram|Alpha är en maskin som beräknar kunskap. Det betyder att istället för att (som en sökmotor) bara leta upp information, så är Wolfram|Alpha ett program som använder sin interna information för att beräkna ett rimligt (och ibland exakt) svar. Wolfram|Alpha är dessutom så konstruerat att du ställer frågor till det på vanlig engelska, och det ger dig riktigt vettiga svar!

Läs mer...

Tips: Verktyg för lärande

Tips: Verktyg för lärandeVerktyg för lärande. Vad är detta? Verktyg för lärande är en sajt som produceras på uppdrag av SNH, Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning. Målet är att "ge fler en inblick i de nya möjligheter som Internet, datorer, film, ljud och interaktivitet kan skapa för högre studier. Verktyg för lärande vill visa på vägar som kan komplettera och bredda den undervisning man bedriver idag - att skapa ett bredare och samtidigt djupare berättande."

Läs mer...

Tips: Khan Academy

Tips: Khan Academy

Vad är detta? Khan Academy är icke-vinstdrivande organisation (bestående av en enda person, Salman Khan), som tillhandahåller en mängd utbildningsvideor. Ja, det är faktiskt fler än 1600 videor, som spänner över allt från algebra, fysik, kemi och biologi till världshistoria och ekonomi. Och allt detta är gjort av en enda man, med bara sin elektroniska svarta tavla till hjälp!

Läs mer...

Tips: Lyssna på dina elever med TodaysMeet

Tips: Lyssna på dina elever med TodaysMeet

Vad är detta? TodaysMeet är i grund och botten ett enkelt chat-rum. Man definierar vad rummet ska heta (och då får man också en länk, som eleverna kan följa och logga in på) och hur länge rummet ska vara aktivt. Man kan också specificera en hash-tag som fångas upp av Twitter.

Läs mer...

Också intressant: