Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

sites logoGoogle SitesVad är detta? Google sites låter dig sätta upp enkla webbsidor alldeles gratis. Det ingår enkel navigering, det är lätt att lägga till nya sidor och länka in och bädda in allt möjligt material.

Hur kan man använda Google sites i undervisningen? Använd det till att låta eleverna samarbeta om ett projekt, som sedan presenteras på webben. Så har jag själv t.ex. låtit eleverna debattera genteknikens möjligheter och risker och presentera ett arbete om djurlivet om 50 miljoner år.

Länk: sites.google.com

Administration