Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är detta? Canvas är en LMS (Learning Management System eller lärplattform) som produceras av Instructure Inc. Precis som med många andra lärplattformar, kan du använda Canvas för att hålla reda på elevernas betyg och uppgifter, och eleverna kan använda den för att kommunicera med varandra eller samarbeta på uppgifter.

 
Det som är speciellt för Canvas är det sätt som det knyter samman Facebook, Google Docs och mejlsystem utanför lärplattformen med lärplattformen själv. Eleverna kan också hålla sig à jour med vad deras lärare postar på Canvas via RSS, mejl och SMS. SMS-uppdatering är något jag själv inte sett tidigare i någon LMS, även om det har talats om det.

(Det kan också vara värt att notera att Canvas inte är speciellt utvecklat för att fungera tillsammans med Internet Explorer, utan funkar utmärkt också med exempelvis Firefox för Mac.)

Hur kan man använda Canvas i undervisningen? Om du vill pröva en ny LMS eller är lärare på en mindre skola, bör Canvas vara av intresse för dig. Individuella lärarkonton är gratis, men att för ha den på en hel skola kan det krävas att man köper deras installationspaket.

Länk: instructure.com

Administration