Tips: Verktyg för lärande

Tips: Verktyg för lärandeVerktyg för lärande. Vad är detta? Verktyg för lärande är en sajt som produceras på uppdrag av SNH, Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning. Målet är att "ge fler en inblick i de nya möjligheter som Internet, datorer, film, ljud och interaktivitet kan skapa för högre studier. Verktyg för lärande vill visa på vägar som kan komplettera och bredda den undervisning man bedriver idag - att skapa ett bredare och samtidigt djupare berättande."

Hur kan man använda "Verktyg för lärande" i undervisningen? Jag tror att den här sajten främst kan tjäna som inspirationskälla och fortbildning för dig som undervisar. Den visar i flera steg hur man kan använda ljud, rörliga media, sociala media m.m. för att utveckla sin undervisningen. Sajten är fortfarande under uppbyggnad, men det ser lovande ut.

Länk: opensnh.se