Tips: Leitners inlärningssystem

Hur Leitnersystemet fungerar. Hur Leitnersystemet fungerar. Vad är detta? Leitners inlärningssystem (eller bara "Leitnersystemet") är ett system för att lära sig saker som exempelvis glosor eller kemiska formler. Man skriver ner glosan på ena sidan av ett kort, och dess svenska översättning på andra sidan. Genom att gå igenom sin hög med kort med jämna mellanrum, lära man sig alldeles utmärkt det som står på dem. 

Hur kan man använda Leitnersystemet i undervisningen? Det finns en särskild poäng med Leitnersystemet, och det är att när man kan svaret på ett kort, så flyttar man det till en hög som man går igenom lite mer sällan. Begrepp som man har svårare för går man däremot igenom oftare, vilket innebär att man dels fokuserar på just det man har svårt för, dels att man repeterar kunskapen med jämna mellanrum.

Det hela beskrivs utförligare på länken nedan. Där kan man också sätta upp sina egna kort i en databas (det bästa är att låta eleverna själva göra sina egna kort), som man kan repetera från i datorn.

Länk: flashcarddb.com/leitner