Tips: Venue – lärartidskrift på nätet

Linköpings universitetLinköpings universitet.Vad är detta? Venue är nättidskrift från Linköpings universitet, och har fokus på tanke- och kunskapsutbyte av erfarenheter och forskning om förskola och skola. Venue ska enligt sin hemsida "stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola."

Hur kan man använda Venue i undervisningen? Pedagogiskt-vetenskapligt utbyte mellan skola och universitet finns det enligt mig alldeles för lite av. Nu när det också är tydligt uttalat att undervisningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund är det också viktigt att man som lärare orienterar sig om vad den pedagogiska forskningen säger om undervisningen. Där tror jag att Venue kan spela en avgörande roll, för varje lärare att läsa och ta del av.

Länk: old.liu.se/uv/lararrummet/venue