Padlet – en interaktiv anslagstavla på nätet. Padlet – en interaktiv anslagstavla på nätet. Vad är detta? Padlet är en sajt som låter dig skapa en interaktiv anslagstavla. På den här anslagstavlan kan sedan den blir inbjuden skriva och fästa upp små "lappar", som alla kan se direkt. 

I det här exemplet har läraren, Mr. Sha, låtit eleverna skriva om ordet ''fascinated''. På det sättet kan han snabbt se vilka som har förstått det, och vilka som behöver mer hjälp. I det här exemplet har läraren, Mr. Sha, låtit eleverna skriva om ordet ''fascinated''. På det sättet kan han snabbt se vilka som har förstått det, och vilka som behöver mer hjälp.Hur kan man an­vän­da Padlet i un­der­vis­ning­en? Ett sätt som man använda Padlet på är för brainstorming: Alla skriver och postar det man kommer på på ett visst tema. Man kan också använda det för att snabbt bilda sig en uppfattning om något i klassrummet eller få ett direkt gensvar från eleverna.

Länk: padlet.com