Olika lärstilar: Den Sokratiska vs. den Sarkastiska stilen

Olika lärstilar: Den Sokratiska vs. den Sarkastiska stilenHur många gånger har man inte känt såhär som lärare…? 😉

Sokratisk vs. Sarkastisk metodSokratisk vs. Sarkastisk metod.

Från PHD Comics, förstås.