Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

png4SI-enheterna är de enheter som ingår i SI-systemet. Det är en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter. Grundenheterna är noggrant definierade. En stor mängd härledda enheter bygger sedan på dessa.

Grundenheter

Grundenheterna i SI-systemet är sju till antalet. Från dem härleds alla andra enheter.

Storhet (symbol) Enhet Symbol
Längd \((l\), \(b\), \(h\), \(s)\) meter m
Massa \((m)\) kilogram kg
Tid \((t)\) sekund s
Elektrisk ström \((I)\) ampere A
Substansmängd \((n)\) mol mol
Ljusstyrka \((I_\text{v})\) candela cd
Temperatur \((T)\) kelvin K

Härledda enheter

Geometri

Storhet (symbol) Uttryckt i andra storheter Enhet Symbol Uttryckt i andra SI-enheter Uttryckt i grundenheter  
Yta \((A)\) \[l \cdot b\] kvadrat­meter m2   \[\text{m} \cdot \text{m}\]  
Volym \((V)\) \[l \cdot b \cdot h\] kubik­meter m3   \[\text{m} \cdot \text{m} \cdot \text{m}\]  
    kubik­deci­meter (liter) dm3 (l)   \[\text{dm} \cdot \text{dm} \cdot \text{dm}\]  
Vinkel   radian rad   \[\frac {\text{m}}{\text{m}} = 1\]  
Rymd­vinkel   ste­radian sr   \[\frac {\text{m}^2}{\text{m}^2} = 1\]  

Fysik

Storhet (symbol) Uttryckt i andra storheter Enhet Symbol Uttryckt i andra SI-enheter Uttryckt i grundenheter  
Frekvens   hertz Hz   \[\frac {1}{\text{s}} = \text{s}^{-1}\]  
Kraft \((F)\) \[\frac {m \cdot l}{t^2}\] newton N   \[\frac {\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}\]  
Tryck \((p)\) \[\frac {F}{A}\] pascal Pa \[\frac {\text{N}}{\text{m}^2}\] \[\frac {\frac {\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac {\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}}\]  
Energi \((E)\) \[F \cdot l\] joule J \[\text{Nm}\] \[\frac {\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = \frac {\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\]  
Effekt \((P)\) \[\frac {E}{t} = U \cdot I\] watt, volt­ampere W, VA \[\frac {\text{J}}{\text{s}}\] \[\frac {\frac {\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{s}} = \frac {\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^3}\]  
Laddning \((Q)\) \[I \cdot t\] coulomb C   \[\text{A} \cdot \text{s}\]  
Spänning \((U)\) \[\frac {P}{I} = \frac {F}{Q}\] volt V \[\frac {\text{W}}{\text{A}} = \frac {\text{N}}{\text{C}}\] \[\frac {\frac {\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^3}}{A} = \frac {\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}}\]  
Kapacitans \((C)\) \[\frac {Q}{U}\] farad F \[\frac {\text{C}}{\text{V}}\] \[\frac {\text{A}^2\text{s}^4}{\text{m}^2\text{kg}}\]  
Resistans \((R)\) \[\frac {U}{I}\] ohm Ω \[\frac {\text{V}}{\text{A}}\] \[\frac {\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A}^2\text{s}^3}\]  
Konduk­tans \((G)\) \[\frac {I}{U}\] siemens S \[\frac {\text{A}}{\text{V}}\] \[\frac {\text{A}^2\text{s}^3}{\text{kg} \cdot \text{m}^2}\]  
Magnetiskt flöde \((\Phi)\) \[U \cdot t\] weber Wb \[\text{V} \cdot \text{s}\] \[\frac {\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}\]  
Magnetisk flödes­täthet \((B)\) \[\frac {\Phi}{A}\] tesla T \[\frac {\text{Wb}}{\text{m}^2}\] \[\frac {\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}\]  
Induktans \((L)\) \[\frac {\Phi}{I}\] henry H \[\frac {\text{Wb}}{\text{A}}\] \[\frac {\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{A}^2}\]  
Ljusflöde \((\Phi)\)   lumen lm   \[\text{cd} \cdot \text{sr}\]  
Illumi­nans \((E)\) \[\frac {\Phi}{A}\] lux lx \[\frac {\text{lx}}{\text{m}^2}\] \[\frac {\text{cd} \cdot \text{sr}}{\text{m}^2}\]  
Radio­aktivi­tet (A)   becque­rel Bq   \[\frac {1}{\text{s}} = \text{s}^{-1}\]  
Absor­be­rad dos \((D)\) \[\frac {E}{m}\] gray Gy \[\frac {\text{J}}{\text{kg}}\] \[\frac {\text{m}^2}{\text{s}^2}\]  
Ekvi­valent dos \((H)\) \[\frac {E}{m}\] sievert Sv \[\frac {\text{J}}{\text{kg}}\] \[\frac {\text{m}^2}{\text{s}^2}\]  

Kemi

Storhet (symbol) Uttryckt i andra storheter Enhet Symbol Uttryckt i andra SI-enheter Uttryckt i grundenheter  
Molmassa \((M)\) \[\frac {m}{n}\]       \[\frac {\text{g}}{\text{mol}}\]  
Koncentration \((c)\)  \[\frac {n}{V}\] molar M \[\frac {\text{mol}}{\text{dm}^3}\]    

Administration