Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

SI-prefixen anger multipler av eller delar av enheter. Exempel är kilo som betyder 1000 (1 kg = 1 kilogram = 1·1000 gram) eller deci som betyder 1/10 = 0,10 (1 dm = 1 decimeter = 1·0,1 meter).

10n Prefix Symbol Namn Decimaltal
1024 yotta Y Kvadriljon 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z Triljard 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E Triljon 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P Biljard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T Biljon

1 000 000 000 000

109 giga G Miljard 1 000 000 000
106 mega M Miljon 1 000 000
103 kilo k Tusen 1 000
102 hekto h Hundra 100
101 deka da Tio 10
100 - - ett 1
10−1 deci d Tiondel 0,1
10−2 centi c Hundradel 0,01
10−3 milli m Tusendel 0,001
10−6 mikro µ Miljondel 0,000 001
10−9 nano n Miljarddel 0,000 000 001
10−12 piko p Biljonddel 0,000 000 000 001
10−15 femto f Biljarddel 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a Triljondel 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z Triljarddel 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yokto y Kvadriljondel 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Administration