Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Konstant (Symbol) Symbol Värde
Atomära massenheten (mu) 1 u = 1 Da 1,660 539·10−27 kg
Elektronens vilomassa me 9,109 383·10−31 kg
Protonens vilomassa mp 1,672 622·10−27 kg
Neutronens vilomassa

mn

1,674 927·10–27 kg
Elementarladdningen e

1,602 177·10−19 C

Ljusets hastighet i vakuum c

299 792 458 m/s

Avogadros konstant (Avogadros tal) NA 6,022·1023 /mol

Absoluta nollpunkten

  –273,15 °C

Allmänna gaskonstanten

R

8,3145 J/(mo1- K)

Boltzmanns konstant k = kB = R/NA

1,380 649·10−23 J/K

Faradays konstant F = NAe

96 485,3 C/mol

Plancks konstant h

6,626 070·10−34 Js

Administration