Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Omvandlingar som inte är exakta är angivna med fyra värdesiffror.

Omvandlingar enligt SI-systemet

mm cm dm m km ljusår
1000 100  10 1  0,001  1,057·10-16 
106  105  104 1000  1 1,057·10-13 
9,461·1018 9,461·1017  9,461·1016  9,461·1015  9,461·1012 1
1 0,1  0,01  0,001 10-6  1,057·10-19
10  1 0,1 0,01 10-5   1,057·10-18

Omvandlingar med några av de brittiska måttenheterna

Som synes finns det ingen riktig logik i hur många tum det går på en fot och så vidare… 😉

mm tum fot m km miles
1000 39,37 3,281 1  0,001  6,214·10-4 
106  3,937·104  3281
1000  1 0,6124 
1,609·106  6,336·104  5280  1609  1,609  1
1 0,03937  3,281·10-3   0,001 10-6 6,214·10-7 
25,4 1 0,08333 0,0254  2,54·10-5 1,578·10-5 
305   12 1 0,3048  3,048·10-4  1,894·10-4 

Administration