Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Den vetenskapliga metoden när den är som allra bäst

den-vetenskapliga-metoden-nar-den-ar-som-allra-bast

Professor Jin Lee föresatte sig att bevisa att kineserna hade utvecklats ur Homo erectus oberoende av andra människosläkten. Det skulle passa väl med hans och det kinesiska samhällets syn på sig själva som något förmer/annorlunda än andra folkslag. De resultat han fick var dock förutsägbara...

 

Han fick nämligen precis de resultat som evolutionsteori förutsäger: Att alla människor (inklusive kineser) härstammar från en liten grupp som utvandrade från den afrikanska kontinenten för omkring 100.000 - 200.000 år sedan. Detta är den s.k. out of Africa-teorin.1

Och det är det här som gör den vetenskapliga metoden så oerhört bra: Trots ett massivt socialt och kulturellt tryck att lyckas visa att kineser intar en evolutionär särställning, håller sig professor Lee till fakta, och låter dessa bestämma hans slutsats: Att vi är faktiskt alla släkt med varandra, och tillhör samma art.


1Det kan vara värt att notera att svenska wikipedia kallar detta för "Ut ur Afrika-hypotesen". Denna benämning är felaktig, då en hypotes är en oprövad idé om ett visst förhållande. Istället bör den benämnas "Ut ur Afrika-teorin", då en vetenskaplig teori är förklaringsmodell som med hjälp av tillgängliga fakta förklarar ett visst förhållande. Wikipedia är inte alltid ofelbar!

 

   

Också intressant: