Med Kepler-teleskopet har jakten på "jordlika" exoplaneter trappats upp. Men vad innebär det egentligen att en planet är "jordlik"?

Ett sätt är att säga att exoplaneten har en radie som är ungefär som jordens. Om exoplaneten har en radie som är upp till 4 jordradier, så kan man kalla den för jordlik, men om den är mera som 10 jordradier, är det en jupiter-lik planet.