Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En organisms fenotyp är de drag man ser hos en individ. Man kan säga att fenotypen är vad som blir av genotypen (generna) under inverkan av den miljö som individen befinner sig i.

Ett annat sätt att uttrycka det på är att fenotyp = genotyp + miljö. Det betyder att två individer, som är genetiskt identiska (t.ex. enäggstvillingar) ändå kan se väldigt olika ut, beroende på vad som händer med dem under deras liv.