Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ja, det kanske låter lite som Star Wars, men nu har man faktiskt med hjälp av Hubble-teleskopet lyckats bekräfta att det finns s.k. "mörk" materia.

"Mörk" materia eller energi påverkar både universums expansion och s.k. gravitationslinser. Genom att jämföra modeller för hur universum ser ut både med och utan "mörk" materia, har man nu kunnat bevisa att den faktiskt finns.