Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur ett arbete med miljötema kan utformas

Hur ett arbete med miljötema kan utformas

Här har IT-pedagogerna i Stenungsund tänkt till: Hur utformar man ett projekt med miljötema och använder IT som kanal?

Jag måste säga att det här är en arbetsform som jag gärna skulle anamma. Jag har tidigare gjort något liknande när jag lät mina elever diskutera GMO (genmodifierade organismer) med hjälp av Google Sites.

 

   

Också intressant: