Varför projekt-baserat lärande (PBL) är viktigt

Tro nu bara inte att det också är ett sätt att spara pengar på! Nej, i själva verket kräver PBL mer resurser än traditionell undervisning. Jag skulle också tro att PBL inte fungerar bra för alla åldrar/grupper.

http://www.edutopia.org/project-based-learning-guide-importance