Framför allt betyder det att standardmodellen, som beskriver hur all materia är uppbyggd, bekräftas ytterligare. Med hjälp av Higgs boson kan man förklara hur den starka och den svaga elektrostatiska kraften fungerar, men också hur partiklar får sin massa.

Kanske kan upptäckten av Higgs boson göra att man också kan införa gravitationen i standardmodellen, något som just nu inte går. Detta är ett stort steg på vägen mot en "teori om allting", som beskriver hela universum.

Läs mer på livescience.com >>>