Higgs boson: "The OMG particle" ;-)

Det har varit mycket snack om Higgsbosonen de senaste dagarna...

The "OMG particle"The "OMG particle".

Higgs boson har ibland kallats för "gudspartikeln" (the God particle), därför att det är den (eller den kraft den representerar) som är ansvarig för när en radioaktiv partikel sönderfaller. Precis när sönderfallet sker är helt slumpmässigt, och det är denna slump som i förlängningen ibland fått förklara både den fria viljan och att universum överhuvud taget startade.

Seriestrippen ovan kommer ifrån Joy of Tech. 😊