Strutsen är en av få fågelarter som har en penis. Strutsen är en av få fågelarter som har en penis. Forskare vid Massachusetts universitet i USA har funnit att strutsens penis blir erigerad p.g.a. att det flödar in lymfvätska i den. Hos däggdjur och reptiler är det istället så att ett ökat blodflöde till penisen gör att den styvnar.

De flesta fåglar parar sig genom att de pressar sina kloaköppningar mot varandra. Kloaköppningen är den öppning som fåglarna också använder för göra sig av med avträde genom (både urin och fekalier). En erigerad strutspenis. En erigerad strutspenis. En fråga som har varit svår att förklara är varför vissa fåglar har en penis, medan de flesta andra inte har det.

Genom att dissekera penisar från strutsar och emuer kom forskarna fram till att det alltså är lymfvätska som gör att penisen erigerar. Därför, menar de, är det troligast att funktionen uppträdde hos en gemensam förfader till fåglarna snarare än att den utvecklades senare hos ett fåtal fågelarter.

Läs mer på nature.com >>>