Evolverar människan fortfarande?

evolutionMänniskans evolution. Typ. Människans evolution. Typ. Ja, visst! Man kan säga att diversiteten i det mänskliga genomet ökar eftersom fler infertila par får chans att föröka sig idag, exempelvis genom provrörsbefruktning.

Men man kan också säga att möjligheten att kunna välja sina barns gener kan leda till att diversiteten sjunker. Också detta är förstås en slags evolution, men mycket mer riskabel, då männskan som art blir mer känslig för förändringar i miljön.

Läs mer på richarddawkins.net >>>