Har man hittat Higgs boson?

120702-science-tevatron-430p.photoblog500Data från Fermilab tyder på att man kan ha hittat Higgs boson. Data från Fermilab tyder på att man kan ha hittat Higgs boson.

Ja, kanske. Data från Fermilab pekar i alla fall mot det.

På onsdag den 4 juli håller man presskonferens på LHC vid CERN, där vi får veta alla detaljerna.

Läs mer på cosmiclog.msnbc.msn.com >>>