Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Flipped mastery – flipp eller flopp?

den fortsatta undervisningen i kemi 2Nu har vi genomfört ett helt moment med den pedagogiska modellen "Flipped mastery", och det har blivit dags att utvärdera den. Efter att eleverna skrivit prov i kemisk jämvikt, fick de besvara ett antal frågor om modellen. Det jag ville veta var om modellen fungerat som det var tänkt och hur eleverna upplevde modellen.

(För dig som har bråttom: Hoppa direkt till slutsatserna!)

Läs mer...

Från "Flipped 101" till "Flipped mastery"

Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?

"Flipped 101" kan ses som "grundkursen" i flippat klassrum. Eleverna förbereder sig hemma inför klassrumslektionen med videogenomgång, läsning eller något annat. I det fysiska klassrummet utnyttjar man sedan tiden till att befästa och öva det man har förberett sig med hemma. Men man kan ta det mycket längre än så, något som nestorn för flippad undervisning, Jon Bergmann, kallar för "Flipped mastery".

Läs mer...

Ris och ros med Flipped mastery

males 2339843 640males 2339843 640

Nu har vi hållit på med Flipped mastery i några veckor, och det börjar bli dags att fundera över lite för- och nackdelar med det här sättet att jobba på.

Läs mer...

[Ingen än…]