4633000725 8817dcedb9 n"Jag tror inte på det flippade klassrummet" hörde jag från en annan lärare för inte så länge sedan. På sätt och vis kan jag förstå det – alla vi som växte upp på 70-talet och senare har blivit utsatta för allehanda pedagogiska experiment som lovat vitt och brett. Det har varit allt ifrån AV, multimedia, portfolio-pedagogik, PBL och inlärningsstilar, var och en underbyggd av mer eller mindre väl utformade pedagogiska studier (och vissa  med tydliga inslag av pseudovetenskap).

Flippat klassrum är ingen mirakelkur.Flippat klassrum är ingen mirakelkur.Ibland får jag intrycket av att en del betraktar flippat lärande som ett knep man kan ta till då och då, ett slags revolutionerande undermedel för att väcka elevernas intresse som den som är karismatisk eller entusiastisk kan tillämpa lite som det faller sig. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Flippat lärande är varken knep eller mirakelkur, det är varken en "quick fix" till skolans problem eller "grädde på moset" som man kan ta till när allt annat sitter på plats, inte pricken över i eller extra dessert. Flippat lärande är en genomgripande pedagogisk strategi, inte "topping på glassen".

Den som avfärdar flippat lärande på så lösa grunder, bortser också från de studier som börjar komma, och som visar på tydliga förbättringar med flippat lärande. Det gäller hela vägen från grundskolenivå ända upp till universitetsnivå. Kirsty Tonks rapporterar om en randomiserad studie på 1200 elever i Storbritannien, och nu senast i januarinumret av J. Chem. Edu. redovisas två studier (här och här) som båda visar signifikanta förbättringar i elevers lärande.

Svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vilken vetenskapliga grund vilar din pedagogiska strategi på? För du har väl en strategi?