Med hjälp av snabbtester ser jag dels hur många elever som verkligen förberett sig …Ett problem med flippat klassrum är att verkligen få eleverna med sig, så att de förbereder sig ordentligt inför varje lektion. Men hur får man dem att göra det?

Ett klassrum upp-och-ner.Ett klassrum upp-och-ner. Det första man måste inse är att man hade precis samma problem innan man flippade på sitt klassrum. Det var bara det att man inte såg det. När man gav eleverna en traditionell läxa, som eleven av olika anledningar inte gjorde, så kunde eleven "gömma sig" eller "flyga under radarn", och man märkte det inte förrän det var dags för prov.

Med flippat klassrum har du möjlighet att se det hela tiden, och det tycker eleverna är jobbigt! Alltför ofta har eleven lärt sig att hen kan spara allt till veckan innan provet, och sedan råplugga. Men det är ju inte så man lär sig på ett bra sätt, och att flippa på klassrummet hjälper eleven till en bättre studieteknik. Men, som sagt, eleverna tycker det är jobbigt, för de måste lära sig att tänka och arbeta på ett nytt sätt.

För att få eleverna att hänga med i min egna flippade undervisning försöker jag utnyttja "3K": Kultur, konsekvent strategi och kontroll.

Kultur

 

I mitt klassrum försöker jag mejsla fram en kultur av att "det är inte OK att inte ha förberett sig". Framför allt i början glömmer eleverna, och säger till mig "ursäkta, men jag glömde". Då svarar jag ALDRIG att det är okej, och att de kan titta på videogenomgången i klassrummet istället. Då bildas det nämligen snabbt en kultur av att det är ingen fara om man har glömt, och man kan titta på videon i skolan istället.

I mitt klassrum delar jag också alltid in eleverna i grupper om två & två. Jag ser då till att den elev som inte har förberett sig hamnar tillsammans med en elev som har förberett sig. På det sättet blir det lite "pinsamt" för den oförberedde eleven, samtidigt som hen får hjälp av den elev som faktiskt har förberett sig.

Konsekvent strategi

Det här hänger till stor del ihop med "kultur". Jag rekommenderar att man aldrig flippar på sitt klassrum "lite grann", utan när man gör det, så gör man det ordentligt, till exempel för ett helt moment. Det blir den konsekventa strategi du använder, och eleverna har tid att vänja sig vid den pedagogiska modellen. Den konsekventa strategin gör också att du kan arbeta fram den kultur du vill ha i ditt klassrum.

Med hjälp av snabbtester ser jag dels hur många elever som verkligen förberett sig …Med hjälp av snabbtester ser jag dels hur många elever som verkligen förberett sig …

Kontroll

När en elev har förberett sig genom att till exempel se en videogenomgång är det viktigt att kontrollera att hen verkligen har gjort det. Det gör jag genom att jag sätter upp ett enkelt test som eleven besvarar direkt efteråt. Testet är digitalt, och man kan använda till exempel Googles formulär, Socrative eller skolans lärplattform.

Jag sätter dessutom upp testet så, att det stänger i samma ögonblick som lektionen startar. Därför måste eleven förbereda sig innan hen kommer till lektionen – vilket ju är det jag vill!

Det jag som lärare ser i testet är två saker: För det första ser jag vilka som verkligen har förberett sig, och vilka som inte har gjort det. Därmed kan jag vara extra uppmärksam på de elever som av någon anledning inte hänger med. För det andra kan jag också se vad eleverna tyckte var extra svårt med det vi just håller på med.

… och dels vad eleverna tyckte var svårt, och vad jag behöver befästa med dem på lektionen.… och dels vad eleverna tyckte var svårt, och vad jag behöver befästa med dem på lektionen.

Jag tittar på resultatet av snabbtestet fem minuter innan lektionen börjar. Då kan jag bilda mig en uppfattning om vem som tyckte det här var besvärligt, och hur jag kan hjälpa hen att förstå bättre.

Hörde jag någon säga "formativ bedömning"? 😉