Om flippat klassrum nu är så himla bra – varför flippar inte alla?

Jag vet varför det är så: Det är för att det kräver både mod och tid.

Mod, det vet jag att lärare har, i massor! Men tid? Inte lika mycket så…