Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?Resultatet av omröstningen: Flipped 101 eller Flipped mastery?

"Flipped 101" kan ses som "grundkursen" i flippat klassrum. Eleverna förbereder sig hemma inför klassrumslektionen med videogenomgång, läsning eller något annat. I det fysiska klassrummet utnyttjar man sedan tiden till att befästa och öva det man har förberett sig med hemma. Men man kan ta det mycket längre än så, något som nestorn för flippad undervisning, Jon Bergmann, kallar för "Flipped mastery".

Vad är skillnaden mellan "Flipped 101" och "Flipped mastery"?

Med "Flipped mastery" går vi från att jag (läraren) styr vad som ska göras till att eleverna själva helt och hållet när saker och ting ska göras. Det enda jag som lärare kommer att bestämma är när det är dags för prov – till största delen för att inte störa provschemat, och elevernas övriga planering.

I allt övrigt bestämmer eleverna själva när de ska göra saker och ting. Fördelen som jag hoppas vi ska få med detta är att den som behöver lägga mer tid på ett visst moment också kan göra det, medan den som vill kan skynda vidare. På det sättet bestämmer eleverna var och en över ert eget lärande. Man kan säga att de "äger" sitt eget lärande.

Flipped 101

Flipped mastery

Läraren bestämmer tempot och vad som ska göras på vilken lektion.

Eleven bestämmer innehållet på lektionerna efter sitt eget behov.

Läraren bestämmer när laborationer ska göras.

Eleven får göra laborationen först efter att ha visat att hen behärskar en viss förkunskap.

Alla i klassrummet jobbar med i princip samma sak.

Tillfälliga grupper bildas och nybildas beroende på vem som jobbar med vad.

Lektionen i klassrummet inleds med att läraren berättar vad som ska göras.

Lektionen i klassrummet inleds med att eleven själv bestämmer vad som ska göras.

Eleverna bestämmer

Jag startade i höstas med att förbereda mina elever i Kemi 1 om att jag ville pröva "Flipped mastery" när vi startar kursen i Kemi 2 nu i januari. När Kemi 2-kursen nu startade började jag med att presentera modellen lite djupare. Eleverna fick sedan prata sinsemellan två och två och sedan debattera i helklass. Och vilken debatt det blev!

Eleverna vet ju redan vad "Flipped 101" innebär, och är synnerligen nöjda med det. Kan det verkligen bli bättre med "Flipped mastery"? Kommer läraren att hinna med att hjälpa alla de som behöver det? Kommer det att vara möjligt att ha flera olika laborationer samtidigt? Några elever engagerade sig mycket i 101 medan andra lika ivrigt förespråkade mastery.

Det blev till slut en sluten omröstning med tio röster för "Flipped mastery", sex röster för "Flipped 101" och två blanka röster. Därför testar vi nu att köra det första momentet, kemisk jämvikt, enligt "Flipped mastery"-modellen.

Vad annat kan jag säga än att jag har modiga elever? 😉