Nämen snälla du så här ska det väl ändå inte vara.001

Under pandemin insåg jag att flippat klassrum inte funkar bra på distans. Själva poängen med flippat klassrum, det centrala med flippat klassrum, är ju det man gör i det fysiska klassrummet. Det är därför man flippar på klassrummet, så att man kan utnyttja tiden i det fysiska klassrummet bättre. Och nu kan jag äntligen återgå till detta!

Från och med måndagen den 26 april 2021 återgår gymnasieskolorna i Lunds kommun till närundervisning på 100 %. Många, både lärare och elever, är oroliga eftersom smittan fortfarande sprids. Själv är jag dock mest glad åt att äntligen kunna bedriva god undervisning igen. Jag kan faktiskt inte se några egentliga fördelar med att undervisa så som jag gjort de senaste månaderna, med rena föreläsningar saxat med laborationer så fort eleverna varit på plats i skolan.

Stoffträngsel och korvstoppning

När jag håller föreläsningar märker jag två saker: För det första, det tar mycket längre tid att föreläsa om något än vad det tar i en videogenomgång. Det som tar 10–15 minuters videogenomgång kräver åtminstone 60–80 minuter i lektionstid, något som jag förstås varit medveten om tidigare. Det här leder till att lektionerna blir smockfulla med föreläsningsfakta. Eleverna stoppas fulla med fakta utan chans till reflektion. Och ofta hinner man inte heller med allt det man tänkt ta upp, vilket leder till stoffträngsel och en ökad stress både hos mig själv och eleverna.

Traditionell korvstoppning.Traditionell korvstoppning.

När vi nu går tillbaka till flippat klassrum slipper både jag och mina elever det där. Eleverna kan själva, i lugn och ro, förbereda sig med mina videogenomgångar, och i klassrummet ska vi äntligen få ägna oss aktivt lärande: Jobba med kemi, diskutera kemi, göra kemi.

Vad tycker eleverna?

Nu har jag inte gjort någon regelrätt undersökning hos mina elever, utan bara pratat med några slumpmässigt utvalda. Det står dock fullständigt klart att de ser fram emot att vi flippar på undervisningen igen. De uttrycker just det som jag pratat om ovan: Mindre stress och lugnare tempo (fastän vi faktiskt hinner gå igenom mer). Och själv ser jag fram emot att äntligen få prata kemi med mina elever istället för bara till.