Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avd. f. matematiska muntrationer del 31: Napoleons teorem

Napoleons teorem Napoleons teorem.Napoleons teorem. Sätt ihop tre liksidiga trianglar (svarta), så att de bildar sidorna i en triangel (ABC). Om man nu ritar en triangel (grön) med hörnen i de svarta trianglarnas respektive tyngdpunkter, så kommer den alltid att vara liksidig.

Upptäckten av detta teorem brukar traditionellt tillskrivas Napoleon Bonaparte (1769-1821), och kallas därför "Napoleons teorem". Det finns dock inga otvetydiga bevis som säger att det verkligen var Napoleon som kom på det.

 

   

Också intressant: