Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

pigeonsFibonacci-duvor.

Känner du till Fibonacci-serien? De här duvorna har satt sig enligt den!

Fibonacci-serien får man genom att börja med talet 1. Nästa tal i serien får man genom att addera de två närmast föregående. Eftersom man börjar med talet 1 (och talet innan inte finns, och därför är 0), blir det andra talet i serien också 1. Nästa tal blir 2 (1 + 1), nästa 3 (2 + 1), nästa 5 (3 + 2) och så vidare:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...

Man kan illustrera Fibonacci-serien genom att rita en serie kvadrater med sidorna 1, 1, 2, 3, 5 o.s.v.:

Fibonacci-kvadrater.

Om man ritar en spiral i kvadraterna ovan, får man något som ser ut såhär:

Fibonacci-spiral.

Denna typ av logaritmisk spiral uppträder på en mängd ställen i naturen, som t.ex. den här solrosen:

Solros (Helianthus).

Och så uppträder t.o.m. Fibonacci-talen när ett gäng duvor sätter sig på ett tak. Visst är det fantastiskt att matematiken finns på så många ställen runt omkring oss, i naturen, i universum!