Avd. f. matematiska muntrationer del 39: Münchhausen-talBaron von Münchhausen. Baron von Münchhausen. Talet 3435 är speciellt. Det har nämligen den egenheten att det är lika med summan av de ingående siffrorna, upphöjda till sig själva:

3435 = 33 + 44 + 33 + 55

Det kallas för Münchhausen-tal, efter Baron von Münchhausens förmåga att höja upp sig själv i sina fabulösa historier, och inte minst lyfta sig själv i håret. Det finns bara ett enda Münchhausen-tal till. Kan du hitta vilket?