Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avd. f. matematiska muntrationer del 50

Avd. f. matematiska muntrationer del 50

Lär dig binära tal med hjälp av hand-breakdance? Tja, varför inte…

 
Det binära talsystemet fungerar såhär. I vårt "vanliga", decimala talsystem är siffran 9 det den högsta siffran. När vi lägger till 1 till 9, börjar räkningen om på 0, samtidigt som man markerar tiotalet med en etta: 10.

I det binära talsystemet är siffran 1 den högsta siffran. På liknande sätt som i det decimala talsystemet, blir det så att om man lägger 1 till 1 (som ju blir två), så börjar räkningen om på 0, samtidigt som man markerar tvåtalet med en etta: 10. I det binära talsystemet skrivs alltså två "10".

Decimalt Binärt
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000

 

   

Också intressant: