Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avd. f. matematiska muntrationer del 53: Ett origami-bevis för Pythagoras sats

Ett origami-bevis för Pythagoras sats

Visst, matematiker kan alltid använda en massa papper och penna för att skriva matematiska formler och bevisa pytagoras sats. Men man kan också använda sig av enbart origami!

Här är dock ett lite mer kreativt sätt: Vik och riv, och se själv att Pythagoras sats (i en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna av kateterna lika med kvadraten av hypotenusan, eller helt enkelt a2 + b2 = c2) stämmer!

Det riktigt fåniga kommer mot slutet: Bevisa att du verkligen alltid får en kvadrat, och inte till exempel en delfin. Eller, definiera en delfin, och kontrollera att ditt vikande passar med din definition! ?

 

   

Också intressant: