Avd. f. matematiska muntrationer del 20

Avd. f. matematiska muntrationer del 20Det här uttrycket har ett antal spännande egenskaper:

11 + 2 - 1 = 12

Det funkar inte bara matematiskt (som ovan), utan även som en uppsättning tecken:

’11’ + ’2’ = ’112’; ’112’ - ’1’ = ’12’

Med romerska tecken (förstås):

XI + II = XIII; XIII - I = XII

Och till och med skrivet med bokstäver (på engelska):

ELEVEN + TWO = ELEVENTWO
ELEVENTWO - ONE = ELEVTW (= TWELVE)

Det här sambandet upptäcktes enligt uppgift av Dmitri Borgmann år 1965.