Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avd. f. matematiska muntrationer del 19

Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss. Det finns en historia om den unge Carl Friedrich Gauss, som berättar att hans elake matematiklärare gav honom en uppgift som nog skulle sysselsätta honom ett tag: Addera alla heltal från 1 till 100. Gauss, som redan som liten visade prov på stor matematisk begåvning, kom nästan omedelbart fram till det rätta svaret: 5050.

Hur bar han sig åt? Svaret kommer i morgon!

 

   

Också intressant: