Avd. f. matematiska muntrationer del 10 (forts.)Hur kan man få att 4 = 3? Jo i den här bloggposten gör vi en uträkning, som bevisar det. Problemet är bara att där sker en division med 0, och det blir helknas. Eftersom

a + b = c

så är

a + b - c = 0

Så sista raden kan alltså "översättas" till

4 · 0 = 3 · 0

vilket ju är sant. Men vi kan inte dela med 0 i både höger och vänster led. Man kan faktiskt inte dela med 0 alls — i varje fall inte i den konventionella matematiken! Så var det med det. V.s.b. Q.e.d. etc. Cogito ergo sum. ?