Avd. f. matematiska muntrationer del 10Följande matematiska uppställning bevisar att 4 = 3. Så är det ju förstås inte. Men vari ligger felet?

a + b = c

4a - 3a + 4b - 3b = 4c - 3c

4a + 4b - 4c = 3a + 3b - 3c

4(a + b - c) = 3(a + b - c)

4 = 3

Om några dagar postar jag svaret... ?