Avd. f. matematiska muntrationer del 2

Avd. f. matematiska muntrationer del 225 x 92 = 2592

Ska det vara fånigt, så ska det. Väl?