Avd. f. matematiska muntrationer del 113 + 53 + 33 = 153

Vem sa att matematiker inte har humor!? ?