Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avd. f. matematiska muntrationer del 84: Fibon-bad-cci

Det här var helt klart en av de fesligaste sätten att illustrera fibonacci-serien på:

En annorlunda manifestation av fibonacci-serien!

Fibonacci-serien som kvadrater. Fibonacci-serien beskrevs först av renässans-matematikern Leonardo Fibonacci. Det är en serie heltal, som börjar med 1 och 1, och där varje nästföljande tal är summan av de två föregående:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Om man lägger kvadrater med sidan 1, 1, 2, 3, 5, osv intill varandra får man en tesselation som får formen av en spiral – precis som den i bad-bilden ovan.

 

   

Också intressant: