Avd. f. matematiska muntrationer del 89: Ett oanvändbart tal

Om du tar ett vanligt (reellt) tal och kvadrerar det, så blir det alltid positivt. Både 22 och (–2)2 blir till exempel 4. Men man kan fantisera fram tal, så kallade imaginära tal, sådana att om man kvadrerar dem så blir de negativa. Ett imaginärt tal skriver vi i, och det definieras som i2 = –1.

Imaginära tal betraktades av de tidiga matematikerna för "oanvändbara", men om man ska försöka lösa en viss typ av tredjegradsekvationer måste man ändå använda dem för att till slut komma fram till en reell lösning.