Avd. f. matematiska muntrationer del 98: Först som sist

Först som sistEtt ensiffrigt tal upphöjt till 5 slutar alltid på den siffran:

05 = 0

15 = 1

25 = 32

35 = 243

45 = 1024

55 = 3125

65 = 7776

75 = 16807

85 = 32768

95 = 59049

Det riktigt fåniga är ju för dig nu att göra beräkningarna, och kolla att det faktiskt stämmer… 😉