Avd. f. matematiska muntrationer del 104286 = 77371252455336267181195246

OK, vad är det som är så speciellt med 286? Jo, det är den högsta kända potensen av 2 som saknar siffran 0 (i det decimala talsystemet).

Finns det högre sådana potenser? Ingen vet.