Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

För en människa räcker det inte med att bara överleva – att få mat för dagen och tak över huvudet. Nej, människan är ett ytterst kreativt djur, så att beröva någon hans frihet är något av det värsta straff som finns.

 

Människans kreativitet tar sig uttryck på många olika sätt. Vi smyckar och målar våra kroppar, och målar också på papper, stenar och framställer konstverk. Varför? Det verkar inte finnas någon rationell förklaring till det här.

Men människan är evolutionärt en opportunist, en chanstagare, som måste ta vara på varje tillfälle till att få ett mål mat för att överleva. Detta har medfört att vi har fått en exceptionell fantasi och kreativitet, som måste få utlopp på olika sätt. Och det är det här som verkligen skiljer oss från de övriga djuren.

Desmond Morris är en brittisk zoolog, etolog och författare som bl.a. studerat människan som det djur hon faktiskt är, ur en strikt etologisk-evolutionär synvinkel. Förutom en rad böcker har detta har lett till TV-serien ”The Human Animal” från BBC, och till lycka för oss alla finns den nu tillgänglig på nätet!