Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

next of kinDe allra flesta känner till att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan, när en stor meteor slog ned i närheten av mexikanska golfen. Men vad hände sedan? För många är det ett enda stort tomrum fram till för ungefär 4000 år sedan, när de allra första städerna och civilisationerna uppstod. Det försöker den här serien från BBC (Walking with Beasts) råda bot på, och vi får följa de små överlevande däggdjuren från tiden vid dinosauriernas död fram till för våra egna närmaste förfäder för 30 000 år sedan.

Vår egen vagga stod i nuvarande Etiopien för 3 miljoner år sedan, under pliocen-perioden. Vi får följa en flock små hominider som kallas Australopithecus (”sydlig apa”). Australopithecus var en av de första hominiderna som kunde gå upprätt – något som skiljde dem från alla andra däggdjur, och så småningom gjorde att stora hjärnor kunde utvecklas. Australopithecus är en av människans äldsta kända förfäder.

Men även om de var människolika, hade de en hjärna stor som en schimpans. Och liksom andra djur, var de också bytesdjur för t.ex. en typ av sabeltandad katt, Dinofelis.